Công ty TNHH Một Thành Viên Lợi Hạnh
Địa chỉ: Ấp 8, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại / Fax: 061 3533 920
Di động: 0977.50.40.40
Mail: cuidotloihanh@gmail.com